Så förebygger du vanliga olyckor hemma

Hemmet är den plats där vi spenderar mest tid, och där vi ska känna oss trygga och säkra. Men trots det är hemmet en av de platser där flest olyckor inträffar. Ofta handlar det om enkla saker som kan förhindras med lite omtanke och försiktighet. 
I det här nedan tittar vi på de vanligaste olyckorna som inträffar hemma och hur du kan förebygga dem.


 

Enligt statistik från Boverket är de vanligaste olyckorna som inträffar hemma fall, snubbling och glidning, samt brännskador. Andra olyckor som är vanliga är förgiftningar, skärskador, kvävning, elolyckor och krosskador.

Hur kan du förebygga olyckor hemma?

För att förebygga olyckor hemma finns det en del saker du kan göra. Här är några exempel:

1. Se till att ha ordning och reda i hemmet, undvik trösklar och föremål som kan orsaka snubbling, samt att ha halksäkra mattor i badrum och på andra platser där det kan vara halt.

2. Se till att ha bra belysning, både inne och ute. Ett bra ljus kan minska risken för fall och göra det lättare att se faror i tid.

3. Var försiktig med öppna eld och varma ytor, t.ex. spisar och ugnar. Se till att ha rökdetektorer och brandvarnare på rätt ställen och byt batterier regelbundet.


4. Förvara farliga produkter som rengöringsmedel, kemikalier och mediciner utom räckhåll för barn, gärna i låsta skåp.

5. Se till att ha en fungerande första hjälpen-väska hemma, med nödvändiga förband, salva, plåster och annan utrustning för att kunna behandla mindre sår och skador.

6. Se över din elinstallation och se till att den är säker. Anlita en behörig elektriker om du är osäker.

7. Undvik farliga leksaker och produkter som kan orsaka kvävning. Kontrollera även att lekplatser och lekredskap är säkra.

Olyckor hemma kan vara allvarliga och innebära en stor risk för hälsan. Genom att följa enkla säkerhetsåtgärder och vara försiktig kan du minska risken för olyckor och skador. Om olyckan skulle vara framme är det bra att ha en första hjälpen-väska till hands.
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar